Banovina Agrar d.o.o. /Pilotova farma d.o.o.
Na prijelazu između dinarskog planinskog područja (Lika) i ravničarskog prostora Središnje Hrvatske nalazi se mikroregija središnje Hrvatske pod nazivom Kordun. Nedaleko samog srca Korduna Banovina Agrar d.o.o. osnovana je 2010. godine sa ciljem pokretanja održivog gospodarenja poljoprivrednim i šumskim zemljištem. Kao izazov pokrenuta je ekološka poljoprivredna proizvodnja sa ciljem proizvodnje hrane za ljude prihvaćajući i unapređujući sva načela i pravila odabranog načina proizvodnje. Ekološka proizvodnja poseban je sustav održivoga gospodarenja u poljoprivredi i šumarstvu koji obuhvaća uzgoj bilja i životinja, proizvodnju hrane, sirovina i prirodnih vlakana te preradu primarnih proizvoda, a uključuje sve ekološki, gospodarski i društveno opravdane proizvodno-tehnološke metode, zahvate i sustave, najpovoljnije koristeći plodnost tla i raspoložive vode, prirodna svojstva biljaka, životinja i krajobraza, povećanje prinosa i otpornosti biljaka pomoću prirodnih sila i zakona, uz propisanu uporabu gnojiva, sredstava za zaštitu bilja i životinja, sukladno s međunarodno usvojenim normama i načelima (iz zakona o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (NN 12/01)).

Na samom početku na sadašnjoj lokaciji Banovine Agrar d.o.o. zatečena je napuštena i zaraštena čitava okolina što poljoprivrednog zemljišta što samih putova. Prvi korak je bilo dovođenje u funkciju cjelokupne infrastrukture i zemljišta. Nekada poljoprivredno zemljište zatečeno je puno paprati, kupina te poprilično debelog drveća. Vodovod, kanalizacija nisu postojali, ceste su zaraštene i uništene postupnim djelovanjem oborinskih voda, dok su se stupovi za električnu energiju držali na žicama.

Krenuvši iz ničega, bez ičije pomoći i razumijevanja, praćeni podsmjehom lokalne zajednice lagano su se otkrivale skrivene ljepote Kordunskog područja. Sa zaraštenih poljoprivrednih parcela prvo se uklanjalo debelo raslinje, malčirala se kupina i paprat te se masivnim plugovima vršilo prvo oranje nakon 20-ak godina zapuštenosti i nemara. Na osposobljenim poljoprivrednim zemljištima krenulo se sa proizvodnjom. Takvu proizvodnju pratilo je dovođenje vodovoda, nasipavanje i pravljenje novih putova, te dovođenje stabilne i konstantne opskrbljenosti električnom strujom. Nakon poprilično utrošenog vremena i novca kako bi se doveli osnovni uvjeti za poljoprivrednu proizvodnju nabavljeno je malo stado goveda pasmine Angus (Aberdeen Angus).

Angus (crveni i crni) goveda potječu sa Britanskog otočja točnije iz jedne regije u Škotskoj odakle su se proširili diljem svijeta. Danas najveći broj goveda ove pasmine se nalazi u Australiji, Novom Zelandu, SAD-u, Kanadi, Južnoj Americi i Britanskom otočju. U SAD-u je to najpopularnija pasmina goveda.

Karakteristike Angus goveda su:

 • prirodno bezrožna pasmina goveda (goveda nemaju rogove) što smanjuje pojavu ozljeda u stadu goveda
 • jednobojna pasmina crvene ili crne boje, ponekad se može pojaviti bijela boja u području vimena (mliječne žlijezde),
 • trup srednje veličine
 • mirni temperament
 • laka telenja sa živahnom novooteljenom teladi
 • jako izraženim majčinskim instinktom, te instinktom i sposobnosti teladi da nekoliko trenutaka nakon telenja ustane i siše,
 • sposobnost krava da daju telad svake godine, za koje proizvode velike količine mlijeka sve do odbića teladi
 • ranozrela, plodna pasmina, koja ostaje u uzgoju više od 12 godina
 • tamne boje vimena smanjuje pojavu raka i ostalih problema koja uzrokuju sunčeve zrake na ispaši
 • otporna na loše vremenske uvijete, lako prilagodljiva, malo zahtjevna pasmina
 • odlična konverzija hrane – novija istraživanja pokazuju da u tovu križanci Angusa odlično iskorištavaju hranu
 • prirodna mramoriranost (prošaranost mesa masnoćom) daje ukusno i meko meso, kvaliteta toga mesa još u Hrvatskoj nije prepoznata
 • sposobnost rentabilnog završnog tova na travi bez prihranjivanja


Nabavom još Angus goveda te samim povećanjem stada povećala se i potreba za poljoprivrednim zemljištem. Tako se i dan danas vraća poljoprivredna zemlja koju su prekrili korov, paprat, kupina i šuma. Na očišćenim i osposobljenim površinama uzgaja se bilje potrebno za hranidbu goveda.  U krugu imanja koje se prostire na 50-ak hektara, nakon čišćenja poljoprivrednog zemljišta vršilo se sijanje travno-djetelinskih smjesa (TDS smjese).

Na tim njivama za vrijeme vegetacije bilja nalaze se Angus goveda na ispaši (od proljeća do jeseni, cca 210 dana). U tom vremenskom razdoblju svi putnici i prolaznici mogu vidjeti crna i crvena goveda kako pasu na suncem okupanim zelenim brežuljcima okruženi mirom, spokojem skrivenog i zaboravljenog Kordunskog seoskog kraja. Na nešto udaljenijim parcelama priprema se hrana za zimsko razdoblje godine. Tijekom vegetacijskog razdoblja godine priprema se žito, sijeno, sjenaža i silaža. Tada na njivama kreće poljoprivredna mehanizacija za kojom se širi ugodan miris svježe pokošene trave, miris sijena, miris žita,….miris sela.

Oranje, tanjuranje, drljanje, sijanje, žetva žita, košnja trave, okretanje pokošene trave, skupljanje i baliranje su svakodnevni poslovi seoskih momaka tijekom ljetnog razdoblja godine kako bi se pripremilo dovoljno hrane za zimu. Vodeći se za ekološkom proizvodnjom ratarskih i stočarskih proizvoda dobivaju i meso Angusa koje je različito od nama poznatog i raširenog mesa goveda. Za svoje zdravlje se brinemo na razne načine, pa među ostalom pazeći što jedemo.

Tako su u SAD-u gdje se najviše konzumira meso Angusa proveli istraživanje o kvaliteti mesa Angusa hranjenih na klasičan način (gdje je više žito zastupljeno) te Angusa koji su hranjeni travom.

Tako meso Angusa hranjenih travom ima sljedeće razlike od mesa Angusa hranjeno na klasičan način:

 • ima manje ukupne masti
 • ima više beta karotena (vitamina A)
 • ima više vitamina E (alfa tokoferola)
 • ima više B vitamina – tiamina i riboflavina
 • ima više minerala – kalcija, magnezija i kalija
 • ima više ukupnih omega 3 masnih kiselina koje pomažu sniziti krvni tlak i razinu kolesterola
 • ima zdraviji odnos omega 6 i omega 3 masnih kiselina
 • ima više konjugirane linolenske kiseline, potencijalnog borca sa rakom, smanjuje pojavu srčanih bolesti, povećava gustoću kostiju, smanjuje pojavu dijabetesa
 • ima više vakcenske kiseline (koja može biti transformirana u konjugiranu linolensku kiselinu
 • ima manje zasićenih masnih kiselina koje su povezane sa srčanim bolestima

Kao osviješteni poljoprivredni proizvođači, slušajući, prateći i iskušavajući nove tehnologije i nova saznanja nastoje dobiti vrhunski proizvod koji je proizveden na drugačiji tzv ekološki način te samim tim pridonijeti dobrobiti životinja i očuvanja okoliša. Bez upotreba pesticida, GMO hrane, hormona, antibiotika, mineralnih gnojiva pravimo iskorak u poljoprivrednoj proizvodnji, prihvaćajući i rješavajući sve izazove koja ta proizvodnja donosi. 

cart 0 Artikala 0,00 Kn
text

Trgovina

text

Valuta

 • MasterCard
 • Maestro
 • Visa
 • Diners
 • American Express
 • Verified by Visa
 • MasterCard SecureCode
 • American Express
 • Diners
 • CorvusPay